Baza materială

Baza materială:

  • 24 de săli de clasă dotate cu material didactic modern
  • 2 laboratoare
  • o bibliotecă cu peste 8000 de volume
  • 1 cabinet medical
  • o sală de sport
  • un teren sintetic de sport

BAza1

Baza2